Träningsnivåer

I Lerums SOK så strävar vi efter att ge barn/ungdomar så utmanande träningar som möjilgt. För att skapa en god gemenskap så sätter vi samman våra olika träningsgrupper efter ålder oavsett färdighetsnivå. Det gör att man kan utvecklas i sin egen takt och samtidigt träffa sina kompisar.

Här följer en kort beskrivning över de olika nivåerna vi tränar på.

Grön nivå

På den här nivån ligger kontrollerna alltid placeras på ledstången och ska endast utgöra ett kvitto på att löparna följer det självklara vägvalet.

Kontrollföremålen kan utgöras av stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och så vidare.

Målet med grön nivå:

A Kartförståelse, Passa Kartan
B Kartans färger, de viktigaste karttecknen
C Passa kartan med hjälp av terrängen och kartpassare
D Handgrepp, vikning, tumgrepp, kartpassare, stämpelteknik,
E Känna till och orientera efter entydiga ledstänger
F Framförhållning, vara uppmärksam på ledstångsbyte

 

Vit nivå

På den här nivån klarar löparen att ta kontroller vid sidan av stigen och lättare vägvalsproblem.

Målet med vit nivå:

G Mer kartkunskap, andratyper av ledstänger
H Enkel vägvalsbedömning, kort eller lång väg
I Vara uppmärksam på terrängföremål bredvid vägen
J Gena och snedda mindre än 100 m

Gul nivå

På den här nivån börjar löparen klara av det lite svårare stegen med kompassgång, förenkling och vägval.

Målet med gul nivå:

K Kompass och styrteknik mindre än 300 m mot tydlig ledstång
L Höjdförståelse, stor och liten höjd, högsta punkten
M Förståelse av färger som markerar framkomlighet
N Kompass och styrteknik mot kontroll

Orange nivå

På den här nivån kan svårare kontrollpunkter användas, till exempel större sänkor, tydliga åsar, höjder och branter.

Målet med orange nivå:

O Mer om höjdformationer, naturliga ledstänger
P Vägvalsbedömning, avstånds, framkomlighet och fartanpassning
Q Strukturera, förstora och förenkla kartbilden
R Avståndsuppfattning, stega mindre än 200 m
S Kompass och styrteknik via hållpunkter

Violette och blå nivå

På de här nivåerna kan all terrängtyp förekomma även om mycket fysisk terräng bör undvikas. På orange nivå tränar man mycket på att sträckplanera, att väga snabbhet mot säkerhet. Att ta kontroller utan tydliga uppfångare bakom. Inläsningsmöjlighet ska dock finnas inom rimligt avstånd. Att använda rätt teknik vid kontrolltagningen. På den blå nivåen ökar andelen kurvbildsorientering och mindre terrängdetaljer utnyttjas.

Målet med violette och blå nivå är:

 T  Förenkla och förstora kontroll
 U  Vägval, längre sträckor i kuperad terräng, bedöma nivåskillnader
 V  Svårare kontrollpunkter, kontroller i kurvbilden
 X  Fartanpassning med hänsyn till terräng och egen förmåga
 Y  Svåra kontrollpunkter i detaljfattig terräng, få inläsningspunkter
 Z  Skrålöpning
 Å  Använda rätt teknik vid rätt tillfälle, taktiskt tänkande
 Ä  Svåra vägval
 Ö  Genomskåda banläggaren