Policy Likabehandling

Policy för likabehandling och jämställdhet i Lerums SOK

I vår förening arbetar vi för att främja och stärka förutsättningarna för likvärdig behandling av alla medlemmar i verksamheten, utifrån var och ens behov, förmåga och förutsättningar.

Vi värdesätter och eftersträvar en blandning av åldrar och kön i hela vår verksamhet, inkl. våra olika kommittéer och styrelsen, eftersom olika perspektiv berikar.

Detta innebär även att:

 • Alla tar sitt ansvar och visar respekt för varandra och för ett vårdat språk, samt vara en god förebild för föreningens barn och ungdomar.
   
 • Ett kränkande beteende inte är accepterat i vår förening. Med kränkande beteende menar vi t.ex. ”någon sagt eller gjort något som fått dig att känna dig ledsen, sårad eller mindre värd”.
   
 • Om diskriminering/kränkning förekommer vill vi reagera/agera direkt med problemlösning i fokus. Även reagera/agera för att motverka ett dåligt/kränkande språkbruk om det förekommer.
   
 • Alla ungdomar ska ges lika möjligheter att utöva orientering såväl träningsmässigt, tävlingsmässigt som ekonomiskt.
   
 • All idrottsutövning ska värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön eller ålder.
   
 • Alla medlemmars kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och har lika stor chans att påverka klubbens verksamhet och utveckling oavsett kön eller ålder.

 

Styrelsen Lerums SOK

2020-05-01