Föräldraengagemang

Liksom inom många andra idrottsgrenar behövs också inom orienteringen ett visst mått av föräldraengagemang för att barnen skall kunna delta och utvecklas i sporten. På föräldrarna kommer ansvaret att t.ex. upplysa barnet om vilka aktiviteter som erbjuds, påminna om träningstider, hjälpa till att anmäla barnet till lämpliga tävlingar efter råd från ungdomsledarna, erbjuda skjutshjälp till träningar och tävling och någon gång per år bistå som stugvärd en träningskväll. Under träning kommer vi dessutom troligtvis behöva hjälp av er föräldrar att följa upp/skugga barnen för att de ska känna sig trygga i skogen. Givetvis är det vi ledare som har huvudansvaret för uppföljningen, men är det många ungdomar behöver vi även hjälp av föräldrar.

Ibland vill ungdomarna absolut att en förälder är med i skogen, men när de blivit lite tryggare är det oftast bättre att bli skuggad av någon annan vuxen och då kan det vara bättre att ibland ”byta barn” med någon annan. Förutom på Vårserien och andra rena ungdomstävlingar har vi ledare ofta inte möjlighet att skugga ungdomarna på tävlingarna (vi vill ofta springa själva också…) så därför kan det vara bra om man som förälder har möjlighet att hjälpa barnen på tävling.  Längre ner i detta dokument finns en lathund för uppföljare som ni gärna kan kika i. Precis som i andra idrotter så är vi i ständigt behov att få fler ledare för att kunna erbjuda barnen bra träningar och aktiviteter. All hjälp är välkommen, från att hjälpa till med skuggning under träningen, hänga ut eller ta in kontroller, fixa fika, hjälpa till med utskick och information till att själv ingå i ledarteamet vara ledare för en grupp.