Spår och leder i Härskogen

Inom Lerums kommun finns ett stort antal vandringsleder och elljusspår. Särskilt i Härskogenområdet finns det koncentrerat ett antal bra spår och leder som nu har fått delvis ny märkning mm. Välkomna att använda dessa fina möjligheter!

Karta över spår med utgångspunkt från Härskogen

Karta över elljusspår, spår och leder i Lerums kommun

Allmänt om spår och leder i Lerum

I Risveden med start i Sjövik finns den långa vandringsleden ”Risvedenspåret” på 18 km. 

Med utgångspunkt från Smalasjön norr om Gråbo finns tre olika ”Lövsjöspår” av varierande längd från 8 till 13 km och Smalasjöns elljusspår på 2,5 km.

I Floda finns bl.a. elljusspåret i Drängsered.

Norr om Aspen finns tre olika ”Goråsspår” av varierande längd från 5,5 till 8,5 km.

Med utgångspunkt från Riddarsten i centrala Lerum finns Riddarstens elljusspår på 2,5 km och det längre ”Häcksjöspåret” på 10 km runt Häcksjön och förbi Tösjön.

I Lerum finns ”Stamsjöspåret” med en längd på 6 km, som går runt Långa Stamsjön med start och mål vid badplatsen i sjöns norra ände.

Vidare finns ett stort antal mycket fina vandringsleder och elljusspår söder om Lerums tätort med utgångspunkt från friluftsområdet i Härskogen. Här finns Härskogens elljusspår på 2,5 och 5 km. Härtill kommer ”Lilla Härsjörundan” på 9 km och ”Stora Härsjörundan” på 15 km, samt leden ”Tre Knallar” på 3,5 km. Vidare utgår från Härskogen ”Stamsjöleden” på 6 km och ”Flodaleden” på 10 km.

Vad som angivits ovan är de spår och leder som är i gott skick och fortfarande så att säga är i bruk. För den särskilt intresserade tillkommer ett antal äldre vandringsleder som tidigare har funnits i södra Lerum och i Härryda kommun. Dessa leder är dock ej längre i bruk. Härvid kan nämnas den s.k. ”12”:an”, som tidigare utgick från Härskogen, ”Hindås - Flodaleden” mellan Nääs och Hindås liksom flera spår som hade anslutning till Vildmarksleden, t ex ”Stamsjöbadet - Timmertjärn”, och ”Hulan - Vildmarksleden”. Vidare kan nämnas ”Stora Stamsjörundan” med start och mål i Hulan m.fl.

Särskilt om vandringsleder och motionsspår med utgångspunkt från Härskogen

Från Spårcentralen i Härskogen utgår ett antal fina leder och spår i gott skick. Här följer en kort beskrivning av de aktuella motionsspåren och vandringslederna. De leder som går runt i en slinga med start och mål i Härskogen är alla utmärkta eller markerade i moturs riktning eller motsols om man så vill. När det gäller de leder som går från en punkt till en annan är dessa leder (”Flodaleden” och ”Stamsjöleden”) märkta i båda riktningarna.

  • Elljusspåret i Härskogen är 2,5 km (röd markering) och 5 km (gul markering). Ledbeskrivning...
  • Leden ”Tre Knallar” har en längd på 3,5 km och markeringen är blå. Ledbeskrivning...
  • ”Lilla Härsjörundan” är 9 km och har grön markering. Ledbeskrivning...
  • ”Stora Härsjörundan” har en längd av 15 km och har svart-vit markering. Ledbeskrivning...
  • ”Flodaleden”, som är 10 km, har orange markering. Ledbeskrivning...
  • ”Stamsjöleden”, som också har orange markering, har en längd på 6 km. Ledbeskrivning...

Välkomna att besöka och använda alla dessa fina spår och leder med utgångspunkt från spårcentralen i Härskogen, där det också finns information om längder, riktningar och markering.

Lerums SOK, orienteringsklubben i kommunen, har genom kommunens uppdrag ansvaret för märkning mm av samtliga spår och leder med utgångspunkt från spårcentralen i Härskogen. Lerums SOK tar tacksamt emot information om förhållandena utefter de angivna spåren och lederna. Det går bra att framföra denna information till klubbens kansli på kansli@lsok.nu