Verksamhet

I Lerums SOK finns verksamhet för både barn & ungdomar, samt seniorer