Seniorverksamhet


Träning

Inom seniorverksamheten finns träningar på alla nivåer, från nybörjare och uppåt. Vi försöker i möjligaste mån att förlägga träningarna till samma plats som barn- och ungdomsträningarna.